oska-dress-numavo-915-wash-10190110083-572denim_0qqqoZQS_002